X

Himoya haqida e'lon


ToshDO‘TAU huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 raqamli Ilmiy kengashda joriy yilning 10-oktabr kuni soat 11:00da  Shirinova Ekaterina Turakulovnaning 10.00.01 – O‘zbek tili ixtisosligidan “O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasi” mavzusidagi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)  dissertatsiya  himoyasi Zoom dasturi orqali o‘tkaziladi.